Mártélyi Hírek - ISSN 2064-5511

2017


2016

 

2015


2014

 

 

Impresszum

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. Megjelenik havonta.
Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Balogh Jánosné polgármester. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Híranyagokat, közleményeket, civilszervezeti anyagokat összegyűjti a Mártélyi ÁMK Faluháza.
6636 Mártély, Fő u. 49. e-mail: martely.konyvtar@gmail.com
Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20