Mártélyi ÁMK Mártélyi Művelődési ház-Könyvtár

 

 könyvtár könyvei között itt: http://www.nlvk.hu/monguz/index.jsp?page=search

kereshet (a könyvek 95%-a szerepel az adatbázisban)!A Könyvtár e-Magyarország pontként is működik a Szeg138-as ID számon.


Nyitvatartási ideje megegyezik a Könyvtár nyitvartási idejével.

Képzett e-tanácsadó: Sajti Imréné  látja el a feladatokat. Elérhetősége: 30/6373-288 ; martely.konyvtar@gmail.com

Az e-Magyarország pont szolgáltatásai teljesen megegyeznek a Könyvtár szolgálatásaival. Ingyenesen csak a könyvek helyben használata lehetséges.

A Könyvtárra vonatkozó általános adatok:

A könyvtár neve: Mártélyi  ÁMK Mártélyi Művelődési ház - Könyvtár

A könyvtár címe : 6636 Mártély, Fő u. 49.
A könyvtár fenntartójának neve: Mártélyi ÁMK
A könyvtár fenntartójának címe : 6636 Mártély, Petőfi u. 1.
A könyvtár jellege :  nyilvános könyvtár
A könyvtár elhelyezése : a Faluház helyiségeiben működik
A könyvtár használata: 200-500 Ft/év térítési díj ellenében

 
A könyvtár nyitvatartási ideje:

HÉTFŐ                                     10 - 18 ÓRÁIG

KEDD                                       10 - 18 ÓRÁIG

SZERDA                                   10 - 18 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK                          10 - 17 ÓRÁIG

PÉNTEK                                   10 - 17 ÓRÁIG

SZOMBAT                                   8 - 12 ÓRÁIG

Könyvtárhasználati szabályzat

1. Jogok és kötelességek

1.1. Az ÁMK Könyvtárát mindenki látogathatja.

1.2. A könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 • Könyvtárlátogatás
 • Könyvtári gyűjtemény helyben használata,
 • Állományfeltáró eszközök használata,
 • Információ a könyvtár szolgáltatásairól.

1.3. A könyvtáros köteles az ingyenes szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.

1.4. Az 1.2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozás után vehetők igénybe.A beiratkozás naptári évre szól, díja:

Felnőtt:  500 Ft / év
16 év feletti tanuló 200 Ft / év
nyugdíjasoknak: 200 Ft / év

 

 1.5. A beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználóról:

 • Anyja neve,
 • Születési hely, ideje,
 • Lakcíme,
 • Személyi igazolványának száma
 • Foglalkozás

A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni. A könyvtáros a beiratkozó adatait a Beiratkozási Naplóban nyilvántartásba veszi. Az olvasó – beiratkozáskor – belépési nyilatkozatot köteles kitölteni, s ezután olvasójegyet kap.

2. A könyvtár szolgáltatásai:

A könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

2.1. A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben való használata

2.2. A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása,

2.3. A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása,

2.4. Kölcsönzés

2.5. Térítés ellenében a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

Fénymásolás 10 Ft/oldal
Nyomtatás 10 Ft/oldal
Internet használat 2 Ft/perc

  Laminálás                             100 Ft / lap

3. A kölcsönzés szabályai

3.1. Minden érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre,

3.2. Az állomány a könyvtárban található szabadpolcokról választható ki, őrjel használata kötelező.

3.3. A kikölcsönözhető könyvállomány a cédulakatalógusból kikereshető szerző, cím vagy téma szerint.

3.4. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok: kölcsönözhetők / csak helyben használhatók.

3.5. Egy olvasó egyidejűleg maximum 5 db kötetet kölcsönözhet.

3.6. A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama 30 nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben, a könyv bemutatásával kérhető. Az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek az aktuális tanév végéig kölcsönözhetők. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár a késedelmes olvasó részére felszólítót küld ki. A levelezési díj 100 Ft/alkalom.

3.7.Az elveszett könyvek térítése: a mindennapi beszerzési értéken vagy pótlás útján térítendők. Ha az olvasó által kért mű nem található meg a könyvtár állományában, azt a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján beszerzi.

4. A könyvtár nyitvatartási rendje:

A nyilvános könyvtárakra vonatkozó rend érvényes.

A könyvtár nyitva: hétfőtől szerdáig 10-18-ig, csütörtök és péntek 10-17 óráig, szombaton 8 -12 óráig

Egyéb szabályok: Tilos a könyvtárban bárminemű étel vagy ital fogyasztása! A könyvtárban mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal olvasótársait ne zavarja! A könyvtár egész területén tilos a dohányzás!

Küldetésnyilatkozat

„Az információs társadalom és demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyben keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálni.”

Felgyorsult világunkban elengedhetetlenül fontos, hogy egy ilyen kis településen is mint Mártély, az állampolgárok a lehető leggyorsabban tájékozódhassanak, különböző kérdéseikre azonnali információt kapjanak. Ezen feltételek megteremtését biztosítani kell, ezt szolgálja és szabályozza az 1997. évi CXL. törvény. Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára nyilvános könyvtár, a könyvtári rendszer része, tehát minden mártélyi felnőtt és gyermek számára biztosítja a könyvtári dokumentumokhoz való hozzáférést.

Feladatai:

 • Az olvasás lehetőségének biztosítása
 • A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése
 • Sokirányú ismeretszerzés biztosítása
 • Önművelés oktatás támogatása
 • Honismereti anyag gyűjtése.
 • Ennek érdekében:
 • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja
 • Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
 • Közhasznú információt nyújt
 • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

Biztosítja a diákok részére a szükséges kötelező olvasmányokat, kézikönyveket Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára szolgáltatásait bárki igénybe veheti a könyvtári szabályzat elfogadása mellett. Mártély Község Képviselőtestülete az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtár küldetésnyilatkozatát 58/2005. (III.29) Kt. határozatával jóváhagyta.

Szolgáltatások:

 • Kölcsönözhető: könyv, folyóirat, videokazetta, térkép. Több mint 10.000 kötettel, 130 videokazettával, 11 fajta folyóirattal várjuk az olvasót.
 • Fénymásolás A/4-es: 10 Ft/oldal
 • Nyomtatás A/4-es fekete-fehér: 10 Ft/oldal
  Laminálás A/4-es: 100 Ft / lap
 • Internet használat: 2 Ft/perc A könyvtárban 12 számítógép, mind gép internet hozzáféréssel rendelkezik.
 • Az általános iskolások számára az internet használat díjtalan.