ERDEI ISKOLA FELÚJÍTÁS

,,Ez Nem Tiszavirág”- A Mártélyi Erdei Iskola infrastrukturális és tartalmifejlesztése

KEOP-3.3.0/09-2010-0001

A projekt időszak: 2010.05.01. – 2011.06.30.

Kedvezményezett: Mártély Község Önkormányzata (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)

Konzorciumi partner: Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája
(6636 Mártély, Fő u. 45-47.)

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  FejlesztésiIgazgatóság (KvVM FI) ( 1134 Budapest, Váciút 45.)

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: közbeszerzési eljárásban választjuk ki.

Felelős Műszaki vezető:

Tervező: HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.

Műszaki ellenőr: Fohsz János (Villornet Szolgáltató Kft.)

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 75.919.648 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alaptársfinanszírozásával valósul meg.

 

A fejlesztés rövid leírása:

Projektünk a Mártély Község Fő utca 45. szám alatt található erdei iskola infrastrukturális és tartalmi fejlesztését célozza meg. Az Erdei Iskolának helyet adó épület Klebersberg Kunó féle iskolaépület, amely a XX. Sz. első felében épült, és amelynek állaga mára erősen leromlott. A projekt során az erdei iskola épületét, benne a vizesblokkokat, az épületgépészetet, az elektromos rendszert újítjuk fel. Emellett az épületet akadálymentesítjük, és a környezetbarát energiaellátás érdekében napelemekkel és napkollektorokkal látjuk el. A szálás épület mellett a kapcsolódó gazdasági épületek is felújításra kerülnek (sertés ól, ló-, kecskeistálló).

Az építési munkák mellett az Erdei Iskolát modern eszközökkel szereljük fel. Terepi laborfelszerelések, megfigyelőeszközök (pl.:időjárás állomás, távcsövek nagyítók), kerékpárok, csónakok kerülnek beszerzésre, amelyek majd az idelátogató diákok terepi gyakorlatait segítik. A felújított erdei iskola épületében is modern eszközöket szerzünk be (pl: projektor, laptop, térképek, mikroszkópok, bútorok), amelyek a gyerekek tanulásához biztosítanak megfelelő körülményeket.

Az fejlesztés keretén belül az erdei iskola programja is bővül, oktatóink terepi továbbképzésen vesznek részt.

 A projekt célja a hatékony környezeti nevelést biztosító erdei iskola létrehozása, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához.