Rehabilitációs ellátásban részesülők figyelem
2012. március 19. 12:53

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Azok a személyek, akik

2012. január 1-től

R E H A B I L I T Á C I Ó S  E L L Á T Á S –ban részesülnek

 

(2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek és 57. életévüket 2011. december 31-ig nem töltötték be), amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képesek, a nyugdíjbiztosítási szervhez

2012. március 31-éig benyújtott NYILATKOZAT-ban kérhetik a komplex minősítés elvégzését.

Ha 2012. március 31-ig nem kérik a komplex minősítés elvégzését, 2012. május 1. napjával az ellátásuk megszűnik.

A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha érvényes szakvéleménnyel rendelkeznek!

Aki a 2012. március 31-i határidőt önhibáján kívüli ok miatt elmulasztja, a felülvizsgálat iránti kérelmét csak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66. §-ában foglaltak szerinti – igazolási kérelemmel együtt nyújthatja be a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, amelyben igazolnia kell mulasztásának önhibáján kívüli okát. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a határidő elmulasztása vagy az igazolási kérelem esetleges elutasítása esetén már csak az új ellátásra vonatkozó szabályok szerint, mint új kérelmező kezdeményezheti az egészségkárosodás alapján járó ellátás megállapítását. 

A nyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tértivevényes levélben postázta az érintettek részére. Ha ilyen nyomtatvány nem érkezett, vagy elveszett, a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatokon, kormányablakokban, polgármesteri hivatalokban is beszerezhető.

A kitöltött és aláírt nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatokon és a kormányablakokban is leadható. Postán a Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 6701 Szeged Pf.667. címre kell eljuttatni.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

A Nyomtatvány innen is letölthető!