Projektismertető

2009. május 27. fontos dátum intézményeink életében, ekkor derült ugyanis ki, hogy a TÁMOP 3.1.4./08/2. jelű, "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" pályázatán intézményeink nyertek közel 55 millió forintot. A pénz megnyerése maga után vonta azt is, hogy a pályázat írásakor vállaltakat teljesítenünk kell a 2009-2010-es tanévben.

        A minőségi közoktatás közös ügyünk. Mindannyiunk érdeke, hogy tanulóink olyan intézményekben tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden óvodás és iskolás. E feltételek megteremtése - jól tudjuk - pénzbe kerül.
Kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására, illetve önálló intézményi innováció megvalósítására lehetett pályázni.

        A kompetencia alapú oktatás bevezetésének szükségessége azért vált időszerűvé napjainkban, mert a társadalmi környezet változásai - az információrobbanás, a globalizáció és a demokratizálódási folyamat - szükségessé tették az óvoda és iskola szerepének újraértelmezését.
A mai közoktatási intézmények feladata ma már egyre inkább az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező gyermekeket képezzen.

        A gyerekek figyelme nehezebben köthető le, változott az érdeklődési körük. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat ezért is fel kell váltania a kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak. Az oktatás jó hagyományai mellett keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek továbbfejlesztik, hogy a tanulók valóban alkalmazásképes ismeretek birtokába jussanak. A magyar közoktatás versenyképességét a hagyományos tananyaggal, módszerekkel, eszközökkel már nem lehet biztosítani. A világ változó igényeihez alkalmazkodnunk kell. Különösen nagy fontosságú az óvodás- és kisiskoláskorban kialakított alapképességek és készségek, valamint a kulcskompetenciák (a szövegértés, szövegalkotás, számolási és matematikai készségek, idegen nyelv, szociális kompetenciák) fejlesztése.

        A kompetenciafejlesztés legfontosabb fogalmai, melyek intézményeinkben hangsúlyozottan előtérbe kerülnek: az önállóság, együttműködés, empátia, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kritikus gondolkodás, közösségi részvétel. A tananyag az együttműködésre épít, megváltoztatja az óvónő-gyermek, tanár-diák viszonyt, hatékonyan készít fel a felnőtt szerepre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre.


Kötelező tevékenységek intézményeinkben

A NAT és az ONEP szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését támogató oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezető pedagógusai, bevont csoportjai:

Mártélyi Iskola
Búzás Éva
 • Programcsomagok bevezetése Természettudományos kulcskompetencia területen 5. osztály
 • Műveltségterület Tantárgyi bontás nélküli oktatása
 • Saját innováció megvalósítása: erdei iskola
Cseszkóné Locskai Éva
 • Programcsomagok bevezetése Szövegértés- szövegalkotás 2. osztály
 • 3 hetet meghaladó projekt: Évszakok
Hegedűs Edina
 • Programcsomagok bevezetése Matematika kulcskompetencia területen 4. osztály
 • Moduláris oktatás (Környezetvédelem)
Pappné Nagyiván Ibolya
 • szakmai vezető
 • Programcsomagok bevezetése Matematika kulcskompetencia területen 6. osztály
 • Tantárgytömbösített oktatás (matematika 6. oszt)
Tokárné Nagy Anikó
 • Programcsomagok bevezetése Matematika kulcskompetencia területen 1. osztály
 • Témahét: Erdei állatok
Forray Máté Általános Iskola-Szegvár
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
 • Programcsomagok bevezetése Matematika kulcskompetencia területen 2.b osztály
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva
 • 3 hetes projekt Szegvár népi hiedelmei - karácsony, farsang - húsvét
Hegedűsné Ternai Ágnes
 • Programcsomagok bevezetése matematika 1.b
 • témahét: Az éltető víz
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva
 • óvoda- iskola átmenet fejlesztési terv kidolgozása
Lukács Istvánné
 • Programcsomagok bevezetése szövegértés- szöv.alk. kulcskompetencia területen 2.a osztály
 • Ped. program átdolgozása
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva 3 hetes projekt Szegvár népi hiedelmei - karácsony, farsang - húsvét
Rozgonyi Zoltán
 • tantárgytömbösített okt. bevezetése
 • Önálló innováció kidolgozása : Szegvár a vizek falva
 • Moduláris oktatás- környezetvédelem
Vassné Agócs Ilona
 • Programcsomagok bevezetése szövegértés- szöv.alk. kulcskompetencia területen 1.a osztály
 • témahét: Az éltető víz
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva
 • óvoda- iskola átmenet fejlesztési terv kidolgozása
Vass Tibor
 • Ember a természetben kulcskomp. 5.a és 5.b osztály
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva
 • Moduláris oktatás- környezetvédelem
 • Tantárgyi bontás nélküli oktatás bevezetése
Mártélyi Óvoda
Csatlós Pálné
 • Programcsomagok bevezetése
 • 3 hetes projekt: Erdő, mező, víz
 • Témahét: Advent, természet és ember
 • Modul: környezetvédelem
 • Óvoda-iskola átvezetési terv kidolgozása
Fülöp Andrásné
 • Programcsomagok bevezetése
 • 3 hetes projekt: Erdő, mező, víz
 • Témahét: Advent, természet és ember
 • Modul: környezetvédelem
Lukács Istvánné
 • Programcsomagok bevezetése szövegértés- szöv.alk. kulcskompetencia területen 2.a osztály
 • Ped. program átdolgozása
 • Önálló innováció kidolgozása Szegvár a vizek falva 3 hetes projekt Szegvár népi hiedelmei - karácsony, farsang - húsvét
Szabó Lászlóné
 • Programcsomagok bevezetése
 • 3 hetes projekt: Erdő, mező, víz
 • Témahét: Advent, természet és ember
 • Modul: környezetvédelem
 • Óvoda-iskola átvezetési terv kidolgozása
Kurca- parti Óvoda-Szegvár
Ágostonné Szécsényi Erika
 • Programcsomagok bevezetése
 • Témahét: évszakok
 • 3 hetes projekt: Szegvár, a vizek falva
 • Önálló innováció: egészséges életmód
Pitiné Joó Márta
 • Programcsomagok bevezetése
 • Témahét: évszakok
 • 3 hetes projekt: Szegvár, a vizek falva
 • Önálló innováció: egészséges életmód
Projektvezető, projektasszisztensek és szakmai vezetők

Giliczéné Molnár Irén projektvezető
Csurka Zoltánné Projektasszisztens- Kurca-parti Óvoda Szegvár
Szabóné Gyermán Erika Projektasszisztens-Forray Máté Általános Iskola-Szegvár
Szabó Lászlóné Szakmai vezető- Mártélyi Óvoda
Csorba Gyuláné Szakmai vezető- Kurca-parti Óvoda Szegvár
Tóth Péterné Szakmai vezető- Forray Máté Általános Iskola- Szegvár

 

        A sikeres kompetenciafejlesztés elérhető minden pedagógus számára, csak szem előtt kell tartani az egyéni bánásmód elvét, miszerint meg kell teremteni minden gyerek számára az egyforma fejlődést, az egyenlőtlenségek lehetséges minimalizálásával. A kompetenciafejlesztő foglalkozások jellege, sajátossága körvonalazza a kívánt óvónői, tanítói, tanári attitűdöt is. A jó szakmai felkészültség szükséges feltétele az eredményes munkának, de a pedagógusnak rendelkeznie kell további - legalább ilyen fontos - készségekkel, kompetenciákkal.
        A kompetencia alapú oktatás-nevelés nem megy egyik napról a másikra. Ez egy hosszú folyamat, melyben közös gondolkodásra, együttműködésre, nyitottságra, és sok-sok türelemre van szükség."...mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled
telhető legjobbat formáld belőlük és általuk."

(Weöres Sándor: A teljesség felé)

 

 

 Linkek:
www.nfu.hu
www.hepih.nfu.hu
www.okmt.hu