Pályázat védőnői állásra
2011. október 21. 09:58

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mártély község kül- és belterületén a területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskolai végzettség

        Büntetlen előélet

         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         végzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

     Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         Működési nyilvántartási igazolvány másolata

         erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Az NKI megjelenéstől számított 30 nap, azzal, hogy a megjelenést megelőzően benyújtott pályázatok is részt vehetnek a pályázati eljárásban, ha ahhoz a pályázó hozzájárul.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően a kiválasztott pályázókat a munkáltató személyesen meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.