óvodapedagógus álláshirdetés
2020. július 8. 10:56

Az űrlap teteje

Mártélyi Általános Művelődési Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mártélyi Általános Művelődési Központ
Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Petőfi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása életkoruknak megfelelő szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • óvodapedagógus végzettség

  • magyar állampolgárság

  • cselekvőképesség

  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz

  • motivációs levél

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

  • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pótári Mihály Zsolt nyújt, a 0620/823-2918-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője dönt, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 21.

 

 

 

 
 

Az űrlap alja 

Az űrlap teteje

Az űrlap alja