Lakossági tüdőszűrés értesítés
2011. március 25. 19:28

Csongrád Megyei Önkormányzat 
 Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Tüdőszűrő Állomás
 
6722 Szeged, Mérey u. 13.
Tel.: 62/549-834, Fax: 62/549-835
www.deszkikorhaz.hu

 

Mártély  Község Polgármesteri Hivatal                                                                        Iktatószám: 2011/03/11 

6636 Mártély Rákóczi tér 1.                                                                                          Tárgy: Tüdőszűrés

  

Tisztelt  Dr. Tarics Csilla Jegyző Asszony! 

 
Tisztelettel tájékoztatom Önt , hogy Dr.  Bálint Beatrix   Ph.D. főigazgató  főorvos  és Prof. Dr. Somfay Attila Ph.D. dél-alföldi regionális pulmonológus szakfőorvos úr jóváhagyásával,  Mártély    községben a lakossági    tüdőszűrést   2011. 04.11-12 között     / 2 szűrési nap / ütemeztük be.

 A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó jogszabályok 2008. október 01-i hatállyal az alábbiak szerint változtak, a 235/2008. (IX.23.) Korm rendelet értelmében:

-  40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe 

-   40 éves kor alatt:

o    a megelőző célú  tüdőszűrésért   térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 860 Ft 

o    Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető

-  A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft. 

 A 284/1997. (XII. 23.)   Korm.  rendelet módosítása szerint 2010. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint változott a tüdőszűrés igénybevétele:

             Nem kell térítési díjat fizetnia tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

    A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:

·          szakközépiskola

·          szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát.

·          felsőoktatási intézmény

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.

 A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel.   Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 860 Ft.


Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:

Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni. A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása:

A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit   a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk  az Orvosi Rendelőbe   Dr. Palotás Ágnes      háziorvos  nevére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó  Intézetben     / Hódmezővásárhely   /
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet  / Hódmezővásárhely  / végzi el.

 

Kérjük, hogy erről, és a tüdőszűrés igénybevételének megváltozott szabályairól a lakosságot szíveskedjenek értesíteni.

 

Szűrési időpontok:

2011. 04. 11         hétfő                                               09.00-15.00
2011. 04. 12         kedd                                               09.00 -15.00

 

     A következőket kérjük a tüdőszűrés zavartalan lebonyolításának érdekében és a szűrés eredményesebbé tételének érdekében:

-          3 fázisú ,de 5 eres  / 3 fázisvezető, 0 vezető, földvezető / vezeték, 400 V feszültség

-          3 x 32 A energiaigény , 5 pólusú 16 A-es csatlakozóaljzat

-          20- 25 méteren belül legyen elérhető a csatlakozási lehetőség

-          12 méter hosszú és 3 méter széles betonozott terület a jármű részére

-          a jármű akadálytalan bejutásának biztosítása , a jármű 3,5 méter magas

-          megfelelő épület ill. fedett területe a várakozó lakosság számára

-          a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása a szűrés helyéről és időpontjáról

-          a mellékelt plakátok pontos kitöltése és kihelyezése

 
    A digitális röntgen minőségi felvételeket készít, de a szűrés menete az eddig megszokottnál lassúbb. Az óránként megszűrhető létszám kb. 20 fő.

 

Kérjük , hogy a kihelyezett plakátokon feltétlenül tüntessék fel a következőket:

-          2008. október 01-től érvényes fent említett jogszabályi változásokat

-          térítésköteles szűrés igénybevétele esetén a térítési díjak befizetésének módját

-          a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni a tüdőszűrésre

-          várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

 
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végezzük!

 Szeged, 2011. március 23.

 
            Segítőkészségüket megköszönve, tisztelettel:

 

                                                                                       Dr. Makk László

                                                                                                              Gondozóvezető főorvos

Másolatban kapja:

-          Dr.  Palotás Ágnes      háziorvos