Körlevél a betakarítási munkák tűzvédelmi feladainak megszervezéséhez
2011. június 21. 14:13

Az eredményes, tűz által okozott károktól mentes munkavégzés nélkülözhetetlen felétele a betakarítási munkák tervszerű előkészítése és végrehajtása. Az előkészítés során rendkívüli figyelmet kell fordítani a munkában résztvevők általános, valamint a feladatkörökhöz szükséges tűzvédéelmi ismereteinek felelevenítésére.

A betakarítási munkák során gondoskodni kell a tűzjelzésre alkalmas eszközök használhatóságáról, valamint a késedelem nélküli tűzjelzés lehetőségéről a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felé.

A település és a létesítmények területének védelme érdekében a tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelésének és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat a vonatkozó jogszabály által meghatározott módon kell biztosítani.