Képviselő-testülti ülés
2012. szeptember 14. 14:12

Napirendi pontok:

Mártélyi ÁMK 2011/2012. tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Gondozási Központ szakmai program- , szakmai terv módosítása

A 2011. évi pénzmaradvány folsztásáról döntés

A 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Ivóvízminőség-javító konzorcium önerő előlegről döntés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szól 4/2012. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvételről elvi döntés

Polgármesteri Hivatal átszervezése

Egyebek