FELHÍVÁS - számlálóbiztosi munka
2011. június 21. 15:02

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik. A számlálóbiztosok toborzásáról a települési népszámlálási felelős gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által megadott szempontok alapján végzi.

A jelentkezők a www.nepszamlalas.hu oldalon tájékozódhatnak a számlálóbiztos feladatairól, valamint letölthetik a „Számlálóbiztosi jelentkezési lapot”, melyet 2011. július 31-ig kitöltve Mártély Község Jegyzőjéhez, mint népszámlálási felelőshöz kell eljuttatni, aki a számlálóbiztosok kiválasztásáról a KSH által megadott szempontok alapján gondoskodik. Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban is igényelhető.

A feladat elvégzéséhez a biztosított tananyag elsajátítása otthoni felkészüléssel, és a számlálóbiztosi képzésen való részvétellel lehetséges. A képzés kötelező! Az előzetes jelentkezést követően, a KSH által megadott szempontok alapján kiválasztott számlálóbiztos-jelölteket írásban értesítjük. Szerződéskötésre csak azzal a számlálóbiztossal kerül sor, aki a kötelező képzésen megfelelő minősítést szerzett.

 

 

 

dr. Tarics Csilla

jegyző