Belvízvédelmi készültség
2010. március 3. 09:18

MÁRTÉLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

6636 Mártély, Rákóczi tér 1., Telefon: (62) 528-062, Fax: (62) 528-063

Száma: 368/2010.                                                             Tárgy: I. fokú belvízvédelmi készültség elrendelése                                                

                                       

H A T Á R O Z A T

 

A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti teendő intézkedések megtétele érdekében Mártély közigazgatási területére a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rend. 13. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva

 

2010. március 1. napjától (hétfő) 8.00 órától

I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el.

 

A védekezés ideje alatt ügyeletet kell tartani, melynek

 

Helye: Mártély Polgármesteri Hivatal (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)

tel.: 06/62-528-062

fax: 06/62-528-063

e-mail: martelyonk@vnet.hu

 

A védelemvezető Balogh Jánosné polgármester 528-062, illetve 06/20-961-0356 számú telefonon értesíthető.

 

Az ügyeleten naplót kell vezetni, amelybe fel kell jegyezni a védekezés szempontjából minden jelentős eseményt, a kapott és adott utasításokat, jelentéseket.

 

A védelemvezető a védekezési tevékenységről (konkrét napi munkálatok, a védekezésben foglalkoztatott létszám, résztvevő gépek, eszközök, keletkezett károk stb) naponta köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint az ATIKÖVIZIG Központi Ügyelet (ugyelet@ativizig.hu), az ATIKÖVIZIG területileg illetékes szakaszmérnöksége (Hódmezővásárhely, vhelyszm@atikovizig.hu), a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Titkársága (vedtitkar@csongrad-megye.hu) és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (csongradmki@katved.hu) részére jelentést adni, valamint tájékoztatásul az illetékes polgári védelmi kirendeltség részére megküldeni. (Hódmezővásárhely Polgári Védelmi Kirendeltség: polgarvedelem@hodmezovasarhely.hu)

 

A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állománnyal és gépi eszközökkel végzi.

 

Mivel e határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

 

Mártély, 2010. március 1.

 

                                                                                              Balogh Jánosné

                                                                                                polgármester