Az A.S.A. felhívása
2013. május 14. 12:52

A.S.A. tájékoztató

Az A.S.A. Köztisztasági Kft. tájékoztatja Mártély lakosságát, hogy a szokásos tavaszi

LOMTALANÍTÁSI NAPOK

megtartására a rendszeres szemétszállítással egyidejűleg, 2013. június 6-án (csütörtökön) kerül sor.

Mivel a lom elszállításának feltétele a hulladékszállítás közszolgáltatás igénybevétele, ezért kérjük, a lomok mellé a hulladékgyűjtő edényeket kihelyezni szíveskedjenek.

Minden ingatlantulajdonos a saját ingatlana elé, a hulladékgyűjtő edényzete mellé helyezheti ki a rendszeres hulladékszállítás során el nem szállítható lomot.

A lomtalanítás keretén belül elszállításra azok a hulladékok kerülnek, melyek a hulladékgyűjtő edény méreteit meghaladják, így a rendszeres hulladékszállítás során el nem szállíthatók. (Pl.: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezések, készülékek.)

Az akció során nem kerül elszállításra kommunális hulladék, veszélyes hulladék, trágya, föld, építési törmelék, építési anyag, gumiabroncs, akkumulátor, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, a szelektíven gyűjthető hulladékok, továbbá állati tetem és minden olyan hulladék, melyek a begyűjtést végző személyek testi épségét veszélyezteti.

Az akció során elszállított hulladékért külön díjat nem kell fizetni, viszont a megjelölt időponton kívül kihelyezett hulladékok, csak külön térítés ellenében kerülnek elszállításra.