ÁNTSZ hirdetménye
2010. április 12. 10:37

“Értesítjük az ügyfeleket, azaz az egészségbiztosítási finanszírozással járóbeteg-szakellátását nyújtó egészségügyi szolgáltatókat és fenntartóikat, a települési önkormányzatokat és az egészségbiztosítót arról, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló, többször módosított 2005. évi CXXXII. törvény 5/A § alapján a dél-alföldi régióban járóbeteg-szakellátási kapacitási kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatók ellátási területeinek megállapításáról határozatokat hoztunk. A határozatok az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének székhelyén és internetes honlapján (www.antsz.hu/regionális intézetek weboldalai) tekinthetők meg.


E hirdetmény közzététele 2010. április 6-án kerül sor, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bek. és 99 § (1) bek. értelmében az ellátási területeket megállapító határozatok ellen 2010. május 5-ig nyújthatnak be fellebbezést azok az ügyfelek, akik a határozatokról hirdetményi úton értésültek. “