Általános iskolai és óvodai beíratás
2013. március 26. 10:56

A beiskolázás körzete Mártély

A beíratáshoz a következő dokumentumok szükségesek:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a lakcímet igazoló  lakcímkártya

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet

óvodai szakvélemény,

nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye