A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása
2012. május 14. 13:20

A Magyar Állam A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény és annak módosításai értelmében átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét, ha a tulajdonos az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig benyújtja a körzeti földhivatalokhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően már csak saját költségen lehet a megosztálst kérni.